Nasi Kapłani

Proboszcz:
Ks. Prałat Stanisław Ożóg

Wikariusze:
Ks. Piotr Rączka
Ks. Krzysztof Szybiak

Seniorzy:
Ks. Prałat Jerzy Lic

Inni Kapłani mieszkający na terenie Parafii:
Ks. dr Tadeusz Śliwa

1516 gości, w tym 3 dzisiaj